Disclaimer

De Buitenhorst gaat zorgvuldig te werk bij de weergave van de gegevens op deze site en behoudt zich het recht om de inhoud te wijzigen. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt De Buitenhorst geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

De Buitenhorst kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Iedere bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat aan het gebruik van e-mail risico's zijn verbonden. De Buitenhorst accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van e-mail.

De Buitenhorst aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.